Drivmedelsanläggningar

Få projekt innehåller så mycket teknik som uppförandet av en drivmedelsanläggning.

Vi har sammanlagt 55 års erfarenhet av projekt inom bensin- och offshoreindustrin.

Utöver ett stort antal uppdrag i Sverige har vi även projekterat, byggt och underhållit bensinstationer i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland.

Vi har med andra ord en mycket stor erfarenhet och kunskap när det handlar om drivmedelsanläggningar.

Här kan du se vad vi utför och erbjuder.

______________________________

Projektledning

Ett byggprojekt består av ett flertal olika faser och oftast är flera olika aktörer inblandade. Det finns därför ett behov av en fast hand i mitten som dels har en god överblick över helheten och som samtidigt har extremt bra detaljkunskap om projektets olika moment.

Vi på Engborg & Partners ansvarar för styrnig av projekt, deltar i upphandlingar och upprättar tids-, kostnads- och kvalitetsmål. Vi åtar oss projekt av alla storlekar, från ett byte av ett fönster till en byggnation av en komplett industrilokal. Vi tar varje projekt från den första idén tills dess att vi ”lämnar över nyckeln”.

______________________________

Myndighetskontakter

Vi utför;

Bygglov

Bygganmälan

Rivningslov

Hanteringstillstånd, Brandfarlig Vara

Miljöanmälan

______________________________

Utredningar

Vi utför;

Riskanalyser

Åtgärdsutredningar

Kontrollprogram

Tillståndsärenden

Underhållsplaner

______________________________