Engborg & Partners

Teknisk förvaltning

Som fastighetsägare har du en hel del att tänka på vad gäller det kontinuerliga underhållet av byggnaden. Det kan handla om allt från små vardagliga åtgärder till större förbättringar på sikt.

Vi kan gå in som en partner och ta hand om den totala tekniska förvaltningen av din fastighet. Vi blir på sätt och vis din fastighetsskötare, med den skillnaden att vi ansvarar för allt från praktiska arbetet till planering och budgetering.

Med oss som din tekniska förvaltare kan du tryggt luta dig tillbaka i vissheten att dina fastigheter får den skötsel och hantering som krävs inför framtiden.

Engborg & Partners AB | Lagerbringsgatan 3 | SE-412 57 GÖTEBORG | Tel: +46 31-50 09 90 | Fax: +46 31-23 84 25 | info@engborg.se