Engborg & Partners

Projektledning

Ett byggprojekt består av ett flertal olika faser och oftast är flera olika aktörer inblandade. Det finns därför ett behov av en fast hand i mitten som dels har en god överblick över helheten och som samtidigt har extremt bra detaljkunskap om projektets olika moment.

Vi på Engborg & Partners ansvarar för styrnig av projekt, deltar i upphandlingar och upprättar tids-, kostnads- och kvalitetsmål. Vi åtar oss projekt av alla storlekar, från ett byte av ett fönster till en byggnation av en komplett industrilokal. Vi tar varje projekt från den första idén tills dess att vi "lämnar över nyckeln".

Engborg & Partners AB | Lagerbringsgatan 3 | SE-412 57 GÖTEBORG | Tel: +46 31-50 09 90 | Fax: +46 31-23 84 25 | info@engborg.se