Engborg & Partners

Nätverk

Vi kan naturligtvis inte göra allt själva. Därför har vi arbetat fram ett brett och mycket kvalitativt nätverk som hjälper oss att utföra våra projekt på det sätt som vi själva kräver. Vi arbetar enbart med människor som brinner för byggprojekt med samma låga som oss själva.

I nätverket ingår bland annat arkitekter, konstruktörer, olika leverantörer och entreprenörer.

Engborg & Partners AB | Lagerbringsgatan 3 | SE-412 57 GÖTEBORG | Tel: +46 31-50 09 90 | Fax: +46 31-23 84 25 | info@engborg.se