Engborg & Partners

Besiktning

Vi utför entreprenadbesiktningar vid om-, till- och nybyggnation av alla slags byggnader.

Engborg & Partners AB | Lagerbringsgatan 3 | SE-412 57 GÖTEBORG | Tel: +46 31-50 09 90 | Fax: +46 31-23 84 25 | info@engborg.se