Engborg & Partners

Bensinstationer

Få projekt innehåller så mycket teknik som uppförandet av en bensinstation. Vi har sammanlagt 35 års erfarenhet av projekt inom bensin- och offshoreindustrin. Utöver ett stort antal uppdrag i Sverige har vi även projekterat, byggt och underhållit bensinstationer i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland.

Vi har med andra ord en mycket stor erfarenhet och kunskap när det handlar om bensinstationer.
Här kan du se vad vi utför och erbjuder.

Projektledning
• Drivmedelsinstallationer • Bygg • Rivningar • Saneringar • Upphandling
• Kontrollansvarig, riksbehörighet K • Arbetsmiljö BAS P

Myndighetskontakter
• Bygglov • Rivningslov • Kontrollplaner enligt PBL • Hanteringstillstånd, brandfarlig vara • Miljöanmälan

Utredningar
• Riskanalyser • Åtgärdsutredningar • Kontrollprogram • Tillståndsärenden • Underhållsplaner

Hör av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig.

Engborg & Partners AB | Lagerbringsgatan 3 | SE-412 57 GÖTEBORG | Tel: +46 31-50 09 90 | Fax: +46 31-23 84 25 | info@engborg.se